Recent Changes

Friday, September 7

 1. page Social Network edited {00026064_97980.gif} Communication Technology 53A Spacial {grh90.gif} {lscz2.gif} ภานิชา สุวร…

  {00026064_97980.gif} Communication Technology 53A Spacial
  {grh90.gif} {lscz2.gif} ภานิชา สุวรรณกระจ่าง http://languageburma.wikispaces.com {lscz2.gif} ลัดดาวรรณhttp://languageburma.wikispaces.comลัดดาวรรณ สารบรรณ http://distributedcontrolsystem.wikispaces.com {lscz2.gif} สุดาภรณ์ มณีกุลhttps://self-development.wikispaces.com {lscz2.gif} ปวีณา ทิพยประพันธ์http://english53a.wikispaces.com {lscz2.gif} วิภาวรรณ เอี่ยมสอาดhttp://bruneiasian.wikispaces.com {lscz2.gif} ฤทธิชัย เสาะแสวงhttp://artmai.wikispaces.com/ {lscz2.gif} ชัยวัฒน์ ชั่งโตhttp://tang555.wikispaces.com {lscz2.gif} ชัยณรงค์ แจ้งสว่างhttp://jangdraw.wikispaces.com {lscz2.gif} เอื้อมพร ปานพรมhttp://edulaopp.wikispaces.com {lscz2.gif} โกวิท กุลสำโรงhttp://crafarts.wikispaces.com {lscz2.gif} ศิริวรรณ ดับทุกข์http://thaiedus.wikispaces.com {lscz2.gif} นริศรา โทศรีhttp://traditionthailand.wikispaces.com/ {lscz2.gif} มาริสา สมยาhttp://festivalcountry.wikispaces.com {lscz2.gif} โยธิน เรืองทองhttp://artaun.wikispaces.com {lscz2.gif} ปธิพล คงหนูhttp://edupanorama.wikispaces.com {lscz2.gif} นฤพล สุรธัชโรจน์http://narupol.wikispaces.com {lscz2.gif} กวินท์ พิมพ์ศักดิ์http://edupgp.wikispaces.com {lscz2.gif} ณัฐชญานันท์ ทองเนียมhttp://decorationinsignia.wikispaces.com/ {lscz2.gif} ทศพลhttp://distributedcontrolsystem.wikispaces.comสุดาภรณ์ มณีกุลhttps://self-development.wikispaces.comปวีณา ทิพยประพันธ์http://english53a.wikispaces.comวิภาวรรณ เอี่ยมสอาดhttp://bruneiasian.wikispaces.comฤทธิชัย เสาะแสวงhttp://artmai.wikispaces.com/ชัยวัฒน์ ชั่งโตhttp://tang555.wikispaces.comชัยณรงค์ แจ้งสว่างhttp://jangdraw.wikispaces.comเอื้อมพร ปานพรมhttp://edulaopp.wikispaces.comโกวิท กุลสำโรงhttp://crafarts.wikispaces.comศิริวรรณ ดับทุกข์http://thaiedus.wikispaces.comนริศรา โทศรีhttp://traditionthailand.wikispaces.com/มาริสา สมยาhttp://festivalcountry.wikispaces.comโยธิน เรืองทองhttp://artaun.wikispaces.comปธิพล คงหนูhttp://edupanorama.wikispaces.comนฤพล สุรธัชโรจน์http://narupol.wikispaces.comกวินท์ พิมพ์ศักดิ์http://edupgp.wikispaces.comณัฐชญานันท์ ทองเนียมhttp://decorationinsignia.wikispaces.com/ทศพล นันทโชติhttp://thekinglove.wikispaces.com
  {00024619_93413.gif} {00027557_102311.gif}
  (view changes)
  10:41 pm
 2. page วัตถุประสงค์ edited ... 3. สามารถแปลความหมายของบทสนทนาได้ {hanabana01.jpg}
  ...
  3. สามารถแปลความหมายของบทสนทนาได้
  {hanabana01.jpg}

  (view changes)
  10:39 pm
 3. page pinyin คือ? edited ... - ตัว iong (ยง) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-อง ติดกันเร็ว ๆ เช่น jion…
  ...
  - ตัว iong (ยง) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-อง ติดกันเร็ว ๆ เช่น jiong = จี-อง (ไม่ใช่ จง)
  Credit By : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6jX4oZrlwo
  {2nx.gif}
  {2bk.gif}
  {2bk.gif}
  (view changes)
  10:34 pm
 4. page pinyin คือ? edited ... - ตัว iong (ยง) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-อง ติดกันเร็ว ๆ เช่น jion…
  ...
  - ตัว iong (ยง) เป็นสระที่ไม่มีในภาษาไทย วิธีออกเสียง ให้ออกเสียง อี-อง ติดกันเร็ว ๆ เช่น jiong = จี-อง (ไม่ใช่ จง)
  Credit By : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=H6jX4oZrlwo
  {2nx.gif} {2bk.gif}
  {2bk.gif}

  (view changes)
  10:33 pm
 5. page ความเป็นมาของประเทศจีน edited ... ที่ตั้ง จีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกา…
  ...
  ที่ตั้ง
  จีนตั้งอยู่บนทวีปเอเชียตะวันออก มีพรมแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิชสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พม่า ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใต้จดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต้
  พื้นที่
  9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากประเทศ รัสเซีย และแคนาดา พรมแดนทางบกของจีนมีความยาว 28,000 กิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเลยาว 18,000 กิโลเมตร เกาะที่ใหญ่ที่สุด ในบรรดาเกาะน้อยใหญ่ทั้งหมด 6,536 เกาะ คือเกาะไต้หวันและไห่หนาน
  เมืองหลวงคือ ปักกิ่ง
  {TempleOfHeaven10.jpg} ปักกิ่งหรือเป่ยจิง
  เมืองหลวง
  กรุงปักกิ่งหรือเป่ยจิง(ภาษาราชการจีนเรียกว่า “เป่ยจิง” - Beijing ) มีประชากร ประมาณ 30 ล้านคน
  ประชากร
  ประมาณ 1,300 ล้านคน มีประชากรมาก เป็นอันดับหนึ่งของโลก 93% เป็นชาวฮั่น ส่วนที่เหลือ 7% เป็นชนกลุ่มน้อย ได้แก่ ชนเผ่าจ้วง หุย
  อุยกูร์ หยี ทิเบต แม้ว แมนจู มองโกล ไตหรือไท เกาซัน รัฐบาลจีนมีนโยบายเพื่อควบคุมจำนวนประชากรชาวฮั่น ซึ่งครอบครัวหนึ่ง ควรมีบุตรเพียงหนึ่งคนเท่านั้น นโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้ในชนกลุ่มน้อย
  วัฒนธรรมจีน
  การเรียกชื่อสกุลของชาวจีนตรงกันข้ามกับภาษาไทย คือเรียกต้นด้วยชื่อสกุล ชื่อตัวใช้เรียกกันในหมู่ญาติ และเพื่อนสนิท
  โดยปกติชาวจีนมักไม่ทักทาย ด้วยการจับมือหรือจูบเพื่อร่ำลา
  สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ชาวจีนมีเครือข่ายคนรู้จัก ( เหมือนกับการมีเส้นสายในไทย ) กล่าวกันว่าชาวจีนที่ไร้เครือข่ายคนรู้จัก เป็นผู้ที่เป็นจีนเพียงครึ่งเดียว จึงจำเป็นต้องทำความรู้จักกับผู้คนชาวต่างชาติ ซึ่งทำธุรกิจในประเทศจีน ดังนั้นควรให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมนี้ด้วยการเชื้อเชิญ
  ภาษา
  แมนดารินเป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่นอีกจำนวนมาก เช่น ภาษากวางตุ้ง แต้จิ๋ว เซี่ยงไฮ้ แคะ ฮกเกี้ยน เสฉวน หูหนาน ไหหลำ เป็นต้น ส่วนใหญ่ใช้อักษรจีนแบบย่อ (Simplified Chinese) มีอักษรทั้งหมด 56,000 ตัว ใช้ประจำ 6,763 ตัว ถ้ารู้เพียง 3,000 ตัว ก็อ่านหนังสือพิมพ์และทั่วไปได้
  {original_chinese.jpg} ภาษาจีน
  ประวัติศาสตร์
  กว่า 4,000 - 5,000 ปี ช่วง 3,500 ปี เป็นยุคประวัติศาสตร์ราชวงศ์แรกสุดคือ ราชวงศ์เซี่ย ราชวงศ์สำคัญของจีน เช่น ฉิน ฮั่นถัง ซ่ง จีนปกครองแบบสาธารณรัฐเมื่อ ค.ศ. 1911 และเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อ ค.ศ. 1949
  ภูมิอากาศ
  พื้นที่ภาคเหนือมี 4 ฤดู แห้งและหนาวเย็นในหน้าหนาว ร้อนอบอ้าวในหน้าร้อน ตอนใต้มีอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งอากาศจะแตกต่างกันตามภูมิประเทศ
  ภูมิประเทศ
  ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของจีนอยู่ในเขตอบอุ่น ซึ่งมีฤดูกาลที่แตกต่างกันไป ทางตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเทือกเขา ทะเลทราย และที่ราบสูง และค่อยๆ ลาดลงทางทิศตะวันออก
  {370253.jpg} ธงชาติจีน
  ธงชาติ
  รูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง (ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้นำ ดาวเล็กๆ ทั้งสี่ดวงหมายถึง “ชนชั้น” ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ)
  เขตการปกครอง
  การปกครองส่วนกลางแบ่งออกเป็น 23 มณฑล (รวมถึงไต้หวัน) , 5 เขตปกครองตนเอง (มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต) , 4 มหานครที่ขึ้นต่อส่วนกลาง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เทียนจิน และฉงชิ่ง และ 2 เขตบริหารพิเศษ (ฮ่องกง และมาเก๊า)
  {ดุ๊ดดิ๊ก.gif} {2ho.gif} {2nx.gif}
  (view changes)
  10:26 pm

Saturday, September 1

 1. page การใช้สัญญาณมือนับเลข edited การทำสัญญาณมือเลข 1-10แบบจีน เราเคยสังเกตมั้ยว่า คนจีนใช้สัญญาณมือนับเลขเหมือนบ้านเราหรือเปล่าน…

  การทำสัญญาณมือเลข 1-10แบบจีน
  เราเคยสังเกตมั้ยว่า คนจีนใช้สัญญาณมือนับเลขเหมือนบ้านเราหรือเปล่าน่ะ???
  อย่างถ้าเราซื้อลูกชิ้น 6 ไม้ เราคนไทยก็จะกางห้านิ้วขึ้นมือหนึ่ง อีกมือก็ชูนิ้วโป้งใช่มั้ยล่ะ แล้วคนจีนเค้าทำแบบเราหรือเปล่านะ
  วันนี้เลยเอารูปการใช้สัญญาณมือที่สังคมจีนได้กำหนดขึ้นใช้ร่วมกันมาแสดงจำนวนตัวเลข 1-10 ให้เพื่อนๆ ได้ดูกันค่ะ ตามด้านล่างนี้เลย
  {1.jpg}

  (view changes)
  8:06 pm
 2. file 1.jpg uploaded
  8:04 pm
 3. file 1.jpg uploaded
  7:56 pm

More