คำศัพท์หมวดอาชีพต่างๆ

chinese-new-year.jpglinesummer3.jpg

คำศัพท์หมวดอาชีพต่างๆ

คำศัพท์
พินอิน
คำแปล
老师
lǎoshī
ครู, อาจารย์
律师
lǜshī
ทนายความ
工程师
gōngchéngshī
วิศวกร
设计师
shèjìshī
นักออกแบบ
建筑师
jiànzhùshī
สถาปนิก
会计师
kuàijìshī
นักบัญชี
药剂师
yàojìshī
เภสัชกร
摄影师
shèyǐngshī
ช่างภาพ
理发师
lǐfàshī
ช่างทำผม
作家
zuòjiā
นักเขียน, นักประพันธ์
画家
huàjiā
จิตรกร
漫画家
mànhuàjiā
นักเขียนการ์ตูน
翻译家
fānyìjiā
นักแปล
音乐家
yīnyuèjiā
นักดนตรี
科学家
kēxuéjiā
นักวิทยาศาสตร์
政治家
zhèngzhìjiā
นักการเมือง
歌手
gēshǒu
นักร้อง
经理
jīnglǐ
ผู้จัดการ
总理
zǒnglǐ
นายกรัฐมนตรี
总统
zǒngtǒng
ประธานาธิบดี
记者
jìzhě
นักข่าว
医生
yīshēng
หมอ, แพทย์
牙医
yáyī
ทันตแพทย์
护士
hùshi
พยาบาล
农民
nóngmín
ชาวนา, เกษตรกร
牧民
mùmín
ปศุกร
渔民
yúmín
ชาวประมง
商人
shāngrén
นักธุรกิจ
编辑
biānjí
บรรณาธิการ
警察
jǐngchá
ตำรวจ
士兵
shìbīng
ทหาร
法官
fǎguān
ผู้พิพากษา
外交官
wàijiāoguān
เจ้าหน้าที่การทูต
秘书
mìshū
เลขานุการ
售货员
shòuhuòyuán
พนักงานขาย
服务员
fúwùyuán
พนักงานบริการ
公务员
gōngwùyuán
พนักงานรัฐ, ข้าราชการ
公司职员
gōngsīzhíyuán
พนักงานบริษัท
34be90676412d14L.jpg
2nx.gif
2bk.gif